Kavala law office, kavala lawyers G.G. Law Office in Kavala

We are here to help You!


ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙAΖΥΓΙΟ - Νόμος 4509/2017


⚡ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΕΠΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟ ΔΙΑΖΥΓΙΟ


Σε ισχύ απο 22/12/17 ο νόμος 4509/2017 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α' 201/22.12.2017) με τον οποίο για το συναινετικό διαζύγιο πλέον δεν θα ακολουθείται δικαστική διαδικασία και έκδοση δικαστικής απόφασης.
Η λύση του γάμου θα επέρχεται στην περίπτωση αυτή συνήθως το πολύ σε ένα μήνα με καταχώρηση στο αρμόδιο ληξιαρχείο της συμβολαιογραφικής πράξης συναινετικού διαζυγίου που υπογράφουν σύζυγοι, οι παρασταθέντες πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων (ένας για κάθε μέρος) και ο Συμβολαιογράφος που συντάσσει την σχετική πράξη, στην οποία πράξη ενσωματώνεται και επισυνάπτεται σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό των συζύγων (άρθρο 1441 Α.Κ.).
👉 Σχετικά άρθρα για το συναινετικό διαζύγιο μπορείτε να βρείτε στο blog μου

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
(ΠΡΟ ΤΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ)


ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ----------
Εκούσια Δικαιοδοσία

Α Ι Τ Η Σ Η

(Συναινετικού Διαζυγίου μετά το ν. 4055/2012)

1. A---------- του -----------------, κατοίκου ---------------, οδός ------------------ --.

2. B---------- ------- του ------, συζ. --------------------------, κατοίκου--------, οδός---------------------.


-------------- . --------------

Εμείς οι αιτούντες τελέσαμε θρησκευτικό γάμο, πρώτο και για τους δύο μας, στις -------- στον Ιερό Ναό του ----------, σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθόδοξης Ανατολικής Χριστιανικής Εκκλησίας.
Από το γάμο μας αυτό αποκτήσαμε ένα παιδί, τη --------- που γεννήθηκε στις --------στη --------, δηλ. ηλικίας σήμερα -- ετών. Επειδή, ήδη οι σχέσεις μας τελευταία έχουν, για διάφορους λόγους, σημαντικά ψυχρανθεί, αφού διαπιστώσαμε ότι οι χαρακτήρες μας είναι διαμετρικά αντίθετοι, αποφασίσαμε από κοινού να χωρίσουμε φιλικά και συμφωνήσαμε να ζητήσουμε συναινετικό διαζύγιο κατά τη διάταξη του άρθρου 1441 Αστικού Κώδικα, όπως αυτή ισχύει σήμερα. Επειδή κατ΄ άρθρο 1441 Α.Κ. ήδη έχει υπογραφεί από εμάς η από --/6/2012 έγγραφη συμφωνία μας (ιδιωτικό συμφωνητικό) συναινετικής λύσης του γάμου μας καθώς έχει υπογραφεί και από τους παρισταμένους κατά τη κατάρτισή της πληρεξούσιους δικηγόρους μας. Επειδή ο γάμος μας έχει διάρκεια πολύ μεγαλύτερη των 6 μηνών από την κατάρτιση της ανωτέρω συμφωνίας μας, την οποία θα προσκομίσουμε στο Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της παρούσης.
Επειδή επίσης κατ΄ άρθρο 1441 Α.Κ. ήδη έχει υπογραφεί από εμάς η από --/6/2012 έγγραφη συμφωνία μας (ιδιωτικό συμφωνητικό) επιμέλειας και επικοινωνίας του ανήλικου παιδιού μας καθώς έχει υπογραφεί και από τους παρισταμένους κατά τη κατάρτισή της πληρεξούσιους δικηγόρους μας και την οποία συμφωνία μας θα προσκομίσουμε στο Δικαστήριο κατά τη συζήτηση της παρούσης, όπως και όλα τα αποδεικτικά έγγραφα και συγκεκριμένα ληξιαρχική πράξη του γάμου και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης μας.
Επειδή, κατά το άρθρο 1441 Α.Κ., μπορούμε, εφόσον συμφωνούμε γιά την έκδοση συναινετικού διαζυγίου, να ζητήσουμε τη λύση του γάμου μας με κοινή αίτησή μας.
Επειδή συντρέχουν όλες οι νόμιμες, ουσιαστικές και δικονομικές προυποθέσεις για την εκδίκαση της κοινής αίτησής μας, το δε Δικαστήριό σας είναι αρμόδιο καθ΄ ύλην και κατά τόπο γιά να την εκδικάσει με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Επειδή η παρούσα αίτησή μας είναι νόμιμη βάσιμη και αληθινή.
Γιά τους λόγους αυτούς
Και με όσα θα προστεθούν στη συζήτηση της παρούσης.

Ζ Η Τ Ο Υ Μ Ε

Να γίνει δεκτή η παρούσα κοινή αίτησή μας, ως νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.
Να λυθεί με συναινετικό διαζύγιο ο μεταξύ μας υφιστάμενος νόμιμος θρησκευτικός γάμος, πρώτος και για τους δυό μας, που έγινε στις στις --------- στον Ιερό Ναό του --------- στη ----------, σύμφωνα με τους κανόνες της Ορθόδοξης Ανατολικής Χριστιανικής Εκκλησίας.
Να γίνουν δεκτές και να επικυρωθούν η από --/6/2012 έγγραφη συμφωνία συναινετικής λύσης του γάμου μας καθώς και η από --/6/2012 έγγραφη συμφωνία μας με την οποία ρυθμίζονται η επιμέλεια και επικοινωνία του ανήλικου παιδιού μας. Να διαταχθούν τα νόμιμα.

Καβάλα -/--/2012
Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΓΚΟΥΔΑΚΗΣ