Οδηγός διαζυγίου εν αντιδικία: 4 ερωτήσεις/απαντήσεις για το διαζύγιο με αντιδικία, λόγω ισχυρού κλονισμού του γάμου

διαζύγιο με αντιδικία, δικηγόρος διαζυγίων, καβάλα, kavala, lawyer

Σύμπτυξη όλων | Άνοιγμα όλων

1.Τι διαζύγιο μπορεί να βγεί αν δεν συμφωνήσουν οι σύζυγοι να χωρίσουν με συναινετικό διαζύγιο ή δεν υπάρχει διετή διάσταση?

Σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να ασκηθεί αγωγή διαζυγίου κατ΄αντιδικία από τον σύζυγο ή την σύζυγο με βάσει τον ισχυρό κλονισμό του γάμου που καθιστά αφόρητη την συνέχισή του. Το διαζύγιο μπορεί να βγεί εφόσον ο λόγος διαζυγίου δεν αφορά αποκλειστικά τον σύζυγο ή την σύζυγο που το ζητά.Απαραίτητα χρειάζεται ένας καλός μάρτυρας και έγγραφα που αποδεικνύουν την αγωγή διαζυγίου.

2. Τι ορίζει ο Αστικός Κώδικας για το εν αντιδικία διαζύγιο στην παραπάνω περίπτωση ισχυρού κλονισμού του γάμου?

Το άρθρο 1439 Α.Κ. όπως ισχύει σήμερα ορίζει σχετικά ότι :" 1- Καθένας από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονισθεί τόσο ισχυρά, από λόγο που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δυο συζύγων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη για τον ενάγοντα. 2 - Εφόσον ο εναγόμενος δεν αποδεικνύει το αντίθετο, ο κλονισμός τεκμαίρεται σε περίπτωση διγαμίας ή μοιχείας αυτού, εγκατάλειψης του ενάγοντος ή επιβουλής της ζωής του από τον εναγόμενο, καθώς και σε περίπτωση άσκησης από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος.

3. Υπάρχει τεκμήριο κλονισμού του γάμου σε περίπτωση εν αντιδικία διαζυγίου των συζύγων?

Ναι, υπάρχουν τα μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού του γάμου στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1439 Αστικού Κώδικα, δηλαδή στις περιπτώσεις διγαμίας ή μοιχείας αυτού, εγκατάλειψης του ενάγοντος ή επιβουλής της ζωής του από τον εναγόμενο, καθώς και σε περίπτωση άσκησης από τον εναγόμενο ενδοοικογενειακής βίας εναντίον του ενάγοντος.

4. Θέλεις να μάθεις ακόμη περισσότερα για το διαζύγιο με αντιδικία των συζύγων?

Μπορείς να ενημερωθείς περισσότερο για το διαζύγιο εν αντιδικία και άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα στο link του blog ΕΔΩ Επίσης μπορείς να επικοινωνήσεις με τον ειδικό δικηγόρο διαζυγίων-οικογενειακού δικαίου Γιώργο Γιαγκουδάκη για να σε ενημερώσει σχετικά με το θέμα που σε απασχολεί ή να σου δώσει την νομική συμβουλή που χρειάζεσαι ή ακόμη να σε εκπροσωπήσει αν θέλεις να πάρεις διαζύγιο με αντιδικία. Για επικοινωνία κάλεσε στα τηλέφωνα 2510834031, κιν. 6945227120, [email protected]


Ευχαριστώ για την επίσκεψη. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή απορία επικοινωνήστε μαζί μας. Θα χαρώ πολύ να συνομιλήσω μαζί σας για το θέμα που σας απασχολεί. - Γιώργος Γιαγκουδάκης, Ειδικός Δικηγόρος Διαζυγίων - Οικογενειακού δικαίου στη Καβάλα
Tηλέφωνα 2510834031, κιν. 6945227120, [email protected] | Μετάβαση στο site μου